Apie mus

Mūsų 23 metų patirtis metalo apdirbimo srityje ir kvalifikuota, bei patyrusi komanda pasitelkusi aukšto tikslumo stakles yra pasirengusi įgyvendinti Jūsų užsakymą nepriekaištingai ir laiku.

Paslaugos

 • null

  Metalo ir plastiko apdirbimas

 • null

  Liejimo formų projektavimas ir gamyba

 • null

  Štampų projektavimas bei gamyba

 • null

  Liejimas iš įvairios plastmasės ir gumos rūšių

Vieši pranešimai

PRANEŠIMAS APIE REORGANIZACIJĄ

Vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo 65 straipsnio 1 dalimi, pranešame apie parengtas UAB „Monblana“ ir UAB „Elgena“ reorganizavimo sąlygas prie UAB „Monblana“ prijungimo būdu prijungiant UAB „Elgena“.

Reorganizavimas vykdomas prijungimo būdu, UAB „Elgena“ prijungiant prie UAB „Monblana“, kuriai pereina visos reorganizuojamos UAB „Elgena“ teisės ir pareigos.

UAB „Monblana“ yra Reorganizavime dalyvaujanti bendrovė, t.y. UAB „Monblana“ tęs savo veiklą kaip Apjungta bendrovė po to, kai prie jos bus prijungta UAB „Elgena“.

Pagrindiniai UAB „Monblana“ duomenys: Juridinio asmens teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens buveinė – Pylimo g. 44-2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., juridinio asmens kodas – 122611155, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį – duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įstatinis kapitalas – 4955,00 Eur, apmokėto įstatinio kapitalo dydis – 4955,00 Eur, akcijų skaičius – 991, vienos akcijos nominali vertė – 5 eurai, akcijų klasė – paprastosios vardinės akcijos, akcijų rūšis – nematerialiosios, juridinio asmens veiklos trukmė – neribota, juridinio asmens finansiniai metai – kalendoriniai.

UAB „Elgena“ yra reorganizuojama bendrovė, kuri Reorganizavimo metu bus prijungta prie UAB „Monblana“ po Reorganizavimo veiklą tęsiančios kaip Apjungta bendrovė. Po Reorganizavimo UAB „Elgena“ baigs savo veiklą kaip juridinis asmuo.

Pagrindiniai UAB „Elgena“  duomenys: juridinio asmens teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens buveinė – Arimų g. 18, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., juridinio asmens kodas – 122752323, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį – duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įstatinis kapitalas – 2896,00 Eur, apmokėto įstatinio kapitalo dydis – 2896,00 Eur, akcijų skaičius – 100, vienos akcijos nominali vertė – 28,96 eurai, akcijų klasė – paprastosios vardinės akcijos, akcijų rūšis – nematerialiosios, juridinio asmens veiklos trukmė – neribota, juridinio asmens finansiniai metai – kalendoriniai.

Atlikus numatytą Reorganizavimą, Apjungta bendrovė tęs savo veiklą kaip juridinis asmuo. UAB „Elgena“ savo veiklą baigs kaip juridinis asmuo ir visas UAB „Elgena“ turtas, teisės bei pareigos bus perduotas Apjungtai bendrovei.

Po Reorganizavimo veiklą tęsianti Apjungta bendrovė perims visą UAB „Elgena“ turtą, teises ir pareigas, įskaitant nesumokėtas į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, mokesčių administratoriaus ir kitų valstybės institucijų apskaičiuotas sumas, įskaitant baudas ir delspinigius į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą ir savivaldybių biudžetus bei fondus, visas aplinkosaugines prievoles valstybei, taip pat baigiančios savo, kaip juridinio asmens, veiklą UAB „Elgena“ finansinės atskaitomybės dokumentuose neatspindėtą turtą, teises ir pareigas.

Apjungta bendrovė perims UAB „Elgena“ turtą, teises ir pareigas pagal Perdavimo – priėmimo aktą, kuris turi būti pasirašomas ir įsigalios tą pačią dieną, kai Juridinių asmenų registre bus įregistruota Nauja įstatų redakcija. UAB „Elgena“ turtas, teisės ir pareigos perduodamos Apjungtai bendrovei nuo Perdavimo – priėmimo akto įsigaliojimo momento, ir nuo sekančios kalendorinės dienos po Perdavimo – priėmimo akto įsigaliojimo dienos bus laikomas Apjungtos bendrovės turtu, teisėmis ir pareigomis, o sandoriai, kurių pagrindu atsirado UAB „Elgena“ teisės ir pareigos, bus įtraukti į Apjungtos bendrovės buhalterinę apskaitą, išskyrus atvejus, jei imperatyvios teisės normos arba Reorganizavimo sąlygos numato kitaip.

Su Akcinių bendrovių įstatymo 65 straipsnio 2 dalyje nurodytais dokumentais susipažinti galima:

 • Iš anksto susitarus konkretų laiką: UAB „Monblana“ buveinės adresu – Pylimo g. 44-2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.;
 • Iš anksto susitarus konkretų laiką: UAB „Elgena“ buveinės adresu – Arimų g. 18, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.;
 • UAB „Monblana“ internetinėje svetainėje:

Reorganizacijos sąlygos


UAB
„Elgena“ direktorius Robert Marcinkevič

Technologinių ekoinovacijų diegimas UAB „MONBLANA“

Uždaroji akcinė bendrovė „MONBLANA“ įgyvendina projektą, kurio tikslas – technologinių ekoinovacijų diegimas, siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes. Suprantant tvaraus išteklių ir energijos naudojimo svarbą bei siekiant efektyvinti gamybinę veiklą, įmonėje nuspręsta investuoti į technologinių ekoinovacijų diegimą. Projekto metu įsigijus ir įdiegus naują įrangą numatoma sumažinti neigiamą ūkinės veiklos poveikį aplinkai ir užtikrinti tęstinį aplinkos apsaugos efektą.

KONTAKTAI

Užpildykite šią formą ir susisieksime su Jumis per 24 valandas.

Siųsti žinutę

El. paštas:

info@monblana.lt

Telefonas:

+370 (698) 27182; +370 (693) 86274;

Adresas:

Arnionių g. 60, Pabradės m., LT-18170 Švenčionių r.